Debiuty

Dwie wyjątkowe kobiety, Polki z Białorusi napisały tekst, którego nie da się opublikować w ich kraju. Na szczęście jest internet i miejsce, w którym można go zamieścić. „Losy dalekie i bliskie” znajdziecie tutaj.W ten sposób otwieram swoją stronę na teksty literackie które warte są publikacji, ale nie mają szansy zaistnieć w kraju rządzonym przez dyktatora.

„Losy dalekie i bliskie” to utwór literacki, którego autorki szukają w różnych krajach paraleli historycznych i emocjonalnych z białoruską rzeczywistością. 
Zwykli ludzie, którym zdarzają się sytuacje, które nie powinny się zdarzać zwykłym ludziom, ponieważ każdy ma prawo wybierać swoją drogę w życiu.
Autorki nie wyjechały z Białorusi po sfałszowanych wyborach prezydenckich i nadal mieszkają w Mińsku.

„Nie myślimy o filmie. To tylko próba opowiedzieć o sobie w pewnym kontekście historycznym. Taki format pozwala nie tłumaczyć się z wielu rzeczy, skoro nie jest to reportaż ani wywiad. Może wynika również z tych wszystkich wywiadów, w których obywatele Białorusi opowiadają o tym czego doświadczyli i mówią, że można na podstawie tych wydarzeń nakręcić film. Może takie marzenia wynikają z rozczarowania, że białoruski temat tak szybko zniknął ze światowych mediów. Trudno powiedzieć. O Białorusi po raz kolejny bardzo szybko zapomniano”.

ЛЁСЫ ДАЛЁКІЯ І БЛІЗКІЯ. ЗВЫЧАЙНАЕ ЖЫЦЦЁ ЗВЫЧАЙНЫХ ЛЮДЗЕЙ

Ссылка для скачивания файлов:https://cloud.mail.ru/stock/eeCc3cZ3mdYAbJ1eevSeZUWb

BY

Мастацкі твор, аўтары якога шукаюць ва ўсім свеце гістарычныя і эмацыянальныя паралелі з беларускай рэчаіснасцю. 
Звычайныя людзі, што трапляюць у сітуацыі, якія не павінны здарацца са звычайнымі людзьмі, бо кожны мае права выбіраць свой шлях у жыцці. 
Аўтары не з’ехалі з Беларусі пасля сфальсіфікаваных прэзідэнцкіх выбараў і па-ранейшаму жывуць у Мінску.

ДОРОГИ СУДЬБЫ. ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ

RU

Художественное произведение, авторы которого ищут во всем мире исторические и эмоциональные параллели с белорусской действительностью. 
Обычные люди, попадающие в ситуации, которые не должны происходить с обычными людьми, потому что каждый имеет право выбирать свою дорогу в жизни. 
Авторы не уехали из Беларуси после сфальсифицированных президентских выборов и по-прежнему живут в Минске.