Białoruś wybiera…

Дорогие друзья, братья Белорусы. Перед вами стоит важный выбор, вы можете многое изменить. Отстаивайте лучшее будущее для себя и своих детей, потому что никто другой не сделает этого за вас. Вы, как и Польша, являетесь частью Европы, но только от вас зависит, присоединитесь ли вы к семье свободных и независимых европейских народов. Когда-то в Польше мы все пели, что стены рухнут. Сейчас время вашей песни. Мы, поляки, солидарны с вами.

Drodzy przyjaciele, bracia Białorusini. Przed wami wybory, przed wami możliwość zmiany. Walczcie o lepszą przyszłość dla siebie i swoich dzieci, bo nikt inny za was tego nie zrobi. Tak jak Polska jesteście częścią Europy, ale tylko od was zależy czy dołączycie do grona wolnych i niepodległych europejskich narodów. Kiedyś w Polsce wszyscy śpiewaliśmy że mury runą. Teraz czas na waszą pieśń. My Polacy jesteśmy z wami.

 

Dodaj komentarz